Werkwijze 

Afspraak maken 

U maakt een afspraak direct online via het boekingssysteem of u mailt of belt ons. Nadat een datum en tijd is vastgelegd ontvangt u een inlognaam en wachtwoord op u emailadres. U kunt met deze gegevens online in een beschermde omgeving uw intakeformulier invullen.

Opbouw van het consult

1. Intakegesprek tussen klant en osteopaat.

Uw reeds ingevulde vragenlijst aangaande uw klachten wordt met u doorgenomen. De osteopaat heeft van tevoren uw klachtgeschiedenis kunnen inzien waardoor hij u gericht vragen kan stellen. Zo kan u en de osteopaat samen een analyse maken van uw klacht. 

2. Bewegingsonderzoek

Binnen het osteopathische concept wordt het lichaam hiervoor eerst onderverdeeld in drie van elkaar afhankelijke systemen:

  1. Het pariëtale systeem = het bewegingsapparaat (Geheel van botten, gewrichten, skeletspieren, pezen en motorische zenuwen)
  2. Het viscerale systeem (de inwendige organen met bloedvaten en lymfestelse)l.
  3. het cranio-sacrale systeem  (schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie 
Vervolgens onderzoekt de osteopaat de relatie tussen deze 3 systemen en wat deze van doen hebben met uw huidige klacht. Dit is mogelijk omdat de osteopaat beschikt over grondige kennis van geneeskundige wetenschappen als anatomie, fysiologie, embryologie en neurologie.
  • osteopathisch onderdoek den bosch
  • Osteopaten den bosch
  • osteopathie den bosch

3. Veiligheid en behandelbare componenten

De belangrijkste vraag dat de osteopaat zichzelf stelt is of het wel veilig is om u osteopathisch te behandelen? Zijn er rode vlaggen aanwezig? is er sprake van pathologie waarvoor u moet worden doorverwezen naar een huisarts of specialist? Als dit niet het geval is dan vraagt hij zich af of er duidelijke osteopathische disfuncties te vinden zijn. Zo ja zijn de disfuncties behandelbaar en osteopathisch herkenbaar?

4. Behandelvoorstel en traject wordt met u besproken.

De bevindingen van het onderzoek worden met u besproken. Bij akkoord wordt u direct behandeld. Behandelingen in onze praktijk duren ongeveer 60 minuten.Behandelingen vinden in de regel niet op een wekelijkse basis plaats. Afhankelijk van de presentatie van de klachten zit er vaak twee tot zes weken tussen de consulten.De reden hiervoor is dat herstelprocessen simpelweg een bepaalde tijd nodig hebben. Is de tijd tussen de consulten te kort dan bestaat de kans dat herstelprocessen verstoord worden.

In het vervolgconsult wordt kort het effect van de voorgaande behandeling met u  ge-evalueerd en wederom vindt er een onderzoek en behandeling plaats. Na 3 behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Binnen 4 tot 5 behandelingen moet er een effect zijn. Is dat niet het geval dan wordt in overleg met de patiënt bekeken of doorgaan zinvol is.

5. Nazorg

Om op langer termijn te kunnen vaststellen of uw doelen bereikt zijn wordt met u aan het eind een afspraak ingepland met een langere tijdsinterval.

 

Ga naar de bovenkant