Tarieven 2024

Consult tarieven

Intake Volwassenen

90
 • 45 minuten

Consult Volwassenen

90
 • 45 minuten

Intake Baby's & Kinderen

90
 • 45 minuten

Consult Baby's&Kinderen

90
 • 45 minuten

Consult Ouder & kind

120
 • 60 minuten

Het is gewenst om direct na de behandeling het bedrag via pin te voldoen. Wij sturen u digitaal de factuur op welke u direct kunt declareren voor eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.

pin betaling osteopathie den bosch

Vergoeding

Onze behandelingen worden geheel of gedeeltelijk door de aanvullende verzekering vergoed. Dit is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Gezien de willekeur waarmee de verzekeringsmaatschappijen behandelingen wel of niet vergoeden, dient u zelf bij uw verzekeringsinstantie te informeren naar de vergoedingsmogelijkheden.

Voor de osteopathie is een website ingericht met een uitgebreide pagina over osteopathie met een continu up-to-date overzicht van de vergoedingen per verzekeraar. U kunt de pagina hier bekijken: Vergoedingen Osteopathie.

De frequentie van consulten binnen een behandelingstijd ligt bij Osteopaat Den Bosch laag. Door onze unieke manier van onderzoeken en gericht behandelen is de afstand tot het volgende consult ongeveer 2 weken tot 6 weken. Hierdoor dalen de kosten aanzienlijk omdat u niet meerdere keren in een kort tijdsbestek hoeft terug te komen.

Voorwaarden gesteld voor vergoeding door zorgverzekeraars in 2024

Osteopathie behandelingen worden enkel vergoed als de behandelend osteopaat aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Lid van het register: NRO (Nederlands Register Osteopathie, www.osteopathie-nro.nl) en eventueel lid van het NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, www.osteopathie.nl).Het register (NRO) is hierbij bepalend.
  • Osteopaat moet de titel D.O.-M.R.O. hebben. Het register registreert de osteopaten in Nederland en bewaakt de kwaliteit van de osteopaten. Het NRO stelt als eis dat de osteopaat D.O. is. De titel D.O staat voor Diploma in de Osteopathie en betekent dat na succesvol afronden van de opleiding de verdediging van een casestudy of thesis ook succesvol is verlopen.
  • Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.
  • Osteopathie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Osteopathische behandelingen hebben geen enkele invloed op uw eigen risico!

Osteopaat den Bosch en Kwalitetseisen

Osteopaten werkzaam in de praktijk Osteopaat-denBosch zijn professionele Osteopaten die voldoen aan alle kwaliteitseisen en komen daarom bij alle zorgverzekeraars voor vergoeding in aanmerking. Allen zijn in bezit van een NRO beroepsregistratie en hebben de D.O. -M.R.O. titel behaald. Daarnaast volgen de Osteopaten jaarlijks bij- en nascholingen om hun vaardigheden actueel te houden en nieuwe ontwikkelingen en behandelstrategieën binnen de osteopathie te volgen om u zo kwaliteit te bieden.
Annuleren van een behandeling

Bent u verhinderd? Wanneer u ons dit minimaal 48 uur van tevoren op werkdagen het ons laat weten, brengen wij geen kosten in rekening. We zouden het jammer vinden iemand anders te moeten teleurstellen indien u uw afspraak niet nakomt. Kosten voor verrichtingen of gereserveerde tijd moeten conform onze betalingsvoorwaarden betaald worden. De betalingsvoorwaarden kunt u lezen, in de wachtruimte in de map onder het kopje algemene voorwaarden Osteopaat Den Bosch. U kunt ze ook opvragen bij uw behandelend osteopaat of direct hier downloaden. De prijslijst hangt in de wachtruimte.