Algemene voorwaarden

 

Op deze pagina vindt u een download link terug naar een pdf met de algemene voorwaarden voor een osteopathie consult in onze praktijk.

In onze algemene voorwaarden vindt u informatie terug over de wettelijke regelgeving omtrent de rechten en plichten van patiënt en therapeut (WGBO en Wkkgz), betalingen, annuleringen, aansprakelijkheid en ontbindende voorwaarden.

In overeenstemming met de nieuwe wet WKKGZ, is onze praktijk verbonden aan de geschillencommissie zorg.

 

Download hier onze Algemene Voorwaarden.

 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites van het NRO en NVO

Wet Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ)

Voor algemene voorwaarden in de osteopathie verwijzen wij naar de volgende pagina

https://www.osteopathie.nl/over-nvo/officiele-documenten